Kas ir geštalta psihoterapija?

Geštalta psihoterapija ir viens no populārākajiem mūsdienu psihoterapijas virzieniem. Tā palīdz cilvēkam apzināties sevi pasaulē – savas jūtas, vajadzības, vēlmes, domas un citus ar viņa dzīvi saistītos procesus. Geštalta psihoterapijas pamatā ir pārliecība, ka cilvēki piedzimst ar spēju būt apmierinošā kontaktā ar citiem cilvēkiem, dzīvot un baudīt pilnvērtīgu dzīvi. Taču dažkārt kādu apstākļu dēļ šis process tiek pārtraukts, un cilvēks it kā “iestrēgst” kādās situācijās vai priekšstatos par sevi, kas neļauj viņam virzīties tālāk. Geštalta psihoterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam ieraudzīt, kā viņš nokļūst šajās situācijās un kā tās ietekmē viņa dzīvi, kas galu galā ļauj uzlabot kontaktu ar apkārtējiem cilvēkiem un ar ārpasauli kopumā.

 

Geštaltterapeits palīdz klientam ieraudzīt viņa dzīvi ar svaigu skatu it kā no malas – kā viss ir iekārtots klienta dzīvē un kādas ir viņa grūtības. Viņš palīdz izdzīvot šo sadursmi ar realitāti, pārdzīvojot ar to saistītās jūtas – sāpes, trauksmi, bailes, skumjas, izmisumu, un atrast resursus, lai noorientētos jaunajā realitātē, ieraudzītu to un dzīvotu tālāk jau harmoniskāk un radošāk. Mainās cilvēka skatījums uz dzīves situācijām, kā arī komunikācija ar apkārtējiem un ārējo pasauli kopumā.

Ar ko geštalta psihoterapija atšķiras no citām psihoterapijas jomām?

🎯 Geštalta psihoterapija ir īsāka terapijas forma nekā citas labi zināmas terapeitiskās prakses, piemēram, psihoanalīze.

🎯 Geštalta psihoterapijā uzsvars tiek likts uz cilvēka iekšējo resursu un vides resursu apzināšanu esošo problēmu risināšanai, nevis to cēloņu meklējumiem.

🎯 Galvenais ir tas, kas ir aktuāls šobrīd – “šeit un tagad”.

🎯 Geštaltterapeits mērķtiecīgi strādā, lai no daudzām plašajām iespējām attīstītu cilvēka spēju izdarīt patstāvīgu un atbildīgu izvēli, kas vislabāk der tieši viņam.

Geštalta filozofijas principi:

  • •  Esi te. Dzīvo tagadnē nevis pagātnē vai nākotnē.
  • •  Dzīvo realitātē, ņemot par pamatu to, kas ir, nevis to, kā nav. 
  • •  Pārtrauc bezgalīgās pārdomas un šaubas. Labāk mēģini un vēro.
  • •  Tā vietā lai manipulētu, izpaud savas domas un jūtas tieši. 
  • •  Pieņem grūtības un sāpes tāpat kā tu pieņem priecīgos brīžus.
  • •  Orientējies nevis uz citu cilvēku “tev vajadzētu…”un “tev jādara…”, bet uz sevi.
  • •  Uzņemies atbildību par saviem lēmumiem, domām un jūtām.
  • •  Esi pats.

Vairāk par geštalta terapiju lasi šeit.